$$tip

查看答案的输出时先按 F12 将控制台窗口打开。

$$

 1. 打印从 1 至 10 的数字。

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(i)
}

$$

 1. 打印小于等于 100 的正奇数。

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
for (let i = 1; i <= 100; i += 2) {
  console.log(i)
}

$$

 1. 打印 7 的乘法表,如下:
1 * 7 = 7
2 * 7 = 14
3 * 7 = 21
4 * 7 = 28
5 * 7 = 35
6 * 7 = 42
7 * 7 = 49
8 * 7 = 56
9 * 7 = 63

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
for (let i = 1; i < 10; i++) {
  console.log(`${i} * 7 = ${i * 7}`)
}

$$

 1. 打印 9 * 9 乘法表,如下:
1 * 1 = 1	
1 * 2 = 2	2 * 2 = 4	
1 * 3 = 3	2 * 3 = 6	3 * 3 = 9	
1 * 4 = 4	2 * 4 = 8	3 * 4 = 12	4 * 4 = 16	
1 * 5 = 5	2 * 5 = 10	3 * 5 = 15	4 * 5 = 20	5 * 5 = 25	
1 * 6 = 6	2 * 6 = 12	3 * 6 = 18	4 * 6 = 24	5 * 6 = 30	6 * 6 = 36	
1 * 7 = 7	2 * 7 = 14	3 * 7 = 21	4 * 7 = 28	5 * 7 = 35	6 * 7 = 42	7 * 7 = 49	
1 * 8 = 8	2 * 8 = 16	3 * 8 = 24	4 * 8 = 32	5 * 8 = 40	6 * 8 = 48	7 * 8 = 56	8 * 8 = 64	
1 * 9 = 9	2 * 9 = 18	3 * 9 = 27	4 * 9 = 36	5 * 9 = 45	6 * 9 = 54	7 * 9 = 63	8 * 9 = 72	9 * 9 = 81	

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
for (let i = 1; i < 10; i++) {
  let row = ""
  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    row += `${j} * ${i} = ${j * i}\t`
  }
  console.log(row)
}

$$

 1. 计算从 1 到 10 的的总和。

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
let sum = 0
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  sum += i
}
console.log(sum)

$$

 1. 计算 10! (阶乘)的值。

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
let prod = 1
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  prod *= i
}
console.log(prod)

$$

 1. 写一个函数,判断给定的数是否是质数,如下: $$tip 质数(Prime number),又称素数,指在大于1的自然数中,除了1和该数自身外,无法被其他自然数整除的数.。 $$
function testPrime(n) {
  // 测试质数
  // ......
}

console.log(testPrime(17)) // true
console.log(testPrime(4)) // false
console.log(testPrime(1)) // false

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
function testPrime(n) {
  // 测试质数
  if (n <= 1) {
    return false
  }

  for (let i = 2; i < n; i++) {
    if (n % i == 0) {
      return false
    }
  }
  return true
}

console.log(testPrime(17)) // true
console.log(testPrime(4)) // false
console.log(testPrime(1)) // false

$$

 1. 写个一个函数,从数组中删除指定的元素,如下:
function deleteElement(arr, ele) {
  // 补全这里
}
let arr = [1, 3, 5, 3, 6]
arr = deleteElement(arr, 3)

console.log(arr) // [1, 5, 6]

$$answer

$$jsdemo$$
$$edit$$
function deleteElement(arr, ele) {
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] == ele) {
      arr.splice(i, 1) //Delete element from array
    }
  }
  return arr
}
let arr = [1, 3, 5, 3, 6]
arr = deleteElement(arr, 3)

console.log(arr) // [1, 5, 6]

$$